Міжн. реєстрація № 699413 fbПоширити

(540)
Зображення знака
German Eagles
(151)
Дата реєстрації
29.05.1998
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
29.05.2008
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Jelka Petrovic
46, Heroldstrasse,
44145 Dortmund (DE)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.25

Франц.Vêtements, chaussures, coiffures.

Кл.35

Франц.Publicité.

Кл.41

Франц.Divertissements.

(822)
Базова реєстрація
DE, 19.01.1998, 397 57 612
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
DE, 02.12.1997, 397 57 612
(831)
Зазначено відповідно до Мадридської Угоди
AT · BA · BX · BY · CH · CN · CU · CZ · ES · FR · HR · HU · IT · KP · LI · MC · PL · PT · RU · SI · UA