Міжн. реєстрація № 703691 fbПоширити

(540)
Зображення знака
PROSTEP
(151)
Дата реєстрації
12.11.1998
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
12.11.2008
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

3 H-Lacke Lackfabrik Hammen
GmbH & Co.
13, Füllenbruchstrasse,
32120 Hiddenhausen (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Thielking & Elbertzhagen
Patentanwälte
Gadderbaumer Strasse 20
33602 Bielefeld (DE)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.02

Англ.Paints, lacquers and wood stains.

Кл.19

Англ.Parts of wood or articles made of wood substitutes for interior work, namely door panels, panels, parquetry, elements of stairs.

Кл.20

Англ.Furniture, parts thereof.

(822)
Базова реєстрація
DE, 07.10.1998, 398 31 130
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
DE, 04.06.1998, 398 31 130
(831)
Зазначено відповідно до Мадридської Угоди
BA
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
DK · FI · GB · NO · SE
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · BG · BX · BY · CH · CN · CZ · ES · FR · HR · HU · IT · KP · LV · ME · MK · PL · PT · RO · RS · RU · SI · SK · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB