Міжн. реєстрація № 712176 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг № 712176: ED ELDAM
(151)
Дата реєстрації
13.04.1999
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
13.04.2009
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowe "ELDAM" Elżbieta Damiza,
Jerzy Damiza
ul. Jeżowska, 15,
PL-96-200 Rawa Mazowiecka (PL)

(740)
Ім'я та адреса представника

Wiesława Kosińska-Nowicka
Kancelaria Patentowa LEX-PATENT
"novita"
ul. Piotrkowska 270, p.V, pok. 509
PL-90-361 Łódź (PL)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Yellow, black, white.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.18

Англ.Leatherware and articles made of imitation leather.

Кл.25

Англ.Footwear, clothing, leather clothing and clothing of imitation leather.

Кл.28

Англ.Gymnastic and sporting articles not included in other classes.

(822)
Базова реєстрація
PL, 13.04.1999, 110456
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
LT
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BG · BY · CZ · DE · ES · FR · HR · HU · IT · LV · MK · RO · RU · SI · SK · UA