Міжн. реєстрація № 713093 fbПоширити

(540)
Зображення знака
HALOTRON
(151)
Дата реєстрації
25.01.1999
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
25.01.2009
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

ESTO Cheb s.r.o.
Palackého 8A,
CZ-350 02 Cheb (CZ)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.01

Франц.Moyens extinctifs (termes trop vagues de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

Кл.09

Франц.Extincteurs d'incendie.

(822)
Базова реєстрація
CZ, 25.01.1999, 215205
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
HU · PL · RS · RU · SK · UA