Міжн. реєстрація № 716767 fbПоширити

(540)
Зображення знака
MEGAMIN
(151)
Дата реєстрації
20.07.1999
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
09.05.2005
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

MEGAMIN MED d.o.o. Skopje
DTC Mavrovka Lamela C br. 2/14,
MK-91000 Skopje (MK)

(740)
Ім'я та адреса представника

Dragan Popovski, Attorney at Law
Pitu Guli br.50
MK-91000 Skopje (MK)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Франц.Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822)
Базова реєстрація
MK, 20.07.1999, 06932
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
MK, 22.01.1999, Z 26/99
(831)
Зазначено відповідно до Мадридської Угоди
AT · BA · BG · BX · BY · CH · CN · DE · EG · ES · FR · HR · HU · IT · KP · PL · PT · RO · RS · RU · SI · SK · UA