Міжн. реєстрація № 726483 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 726483: Arf
(151)
Дата реєстрації
09.12.1999
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
09.12.2029
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

"SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA
I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D.D.
Matije Gupca 2
HR-31000 Osijek (HR)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Франц.Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(822)
Базова реєстрація
HR, 22.10.1999, Z990847
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
HR, 23.08.1999, Z990847
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CZ · HU · SK