Міжн. реєстрація № 733187 fbПоширити

(540)
Зображення знака
SODOM & GOMORA
(151)
Дата реєстрації
17.01.2000
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
17.01.2010
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

René Nussbaum
04, Kurze Strasse
04103 Leipzig (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Manfred Köhler und Kollegen,
Patentanwälte . Rechtsanwälte
Kohlgartenstra. 33-35
04315 Leipzig (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.14

Англ.Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class), jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments.

Кл.18

Англ.Leather and imitations of leather, and goods made of these materials (included in this class), animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery.

Кл.25

Англ.Clothing, footwear, headgear.

(822)
Базова реєстрація
DE, 17.01.2000, 399 57 208.2/14
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
DE, 16.09.1999, 399 57 208.2/14
(831)
Зазначено відповідно до Мадридської Угоди
DZ
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
DK · EE · FI · GB · IS · LT · NO · SE · TR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BG · CH · CN · CU · CZ · EG · ES · FR · HR · HU · IT · KE · KP · LV · MA · MC · PL · PT · RS · RU · SK · SM · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB