Міжн. реєстрація № 737453 fbПоширити

(540)
Зображення знака
CHAMELEON
(151)
Дата реєстрації
18.05.2000
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
18.05.2010
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

COTY B.V.
Oudeweg 147
NL-2031 CC Haarlem (NL)

(740)
Ім'я та адреса представника

CABINET HIRSCH
58 avenue Marceau
F-75008 PARIS (FR)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; nail polishes, hair lotions.

(822)
Базова реєстрація
BX, 18.11.1999, 655648
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
BX, 18.11.1999, 655648
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
DK · EE · FI · GB · GE · LT · NO · SE · UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AM · AT · BA · BG · BY · CH · CZ · DE · ES · FR · HR · HU · IT · LV · MD · MK · PL · PT · RO · RS · RU · SI · SK · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB