Міжн. реєстрація № 753609A fbПоширити

(540)
Зображення знака
CARTIER A L'INFINI
(151)
Дата реєстрації
30.01.2001
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
24.03.2011
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

CARTIER INTERNATIONAL AG
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61
CH-6312 Steinhausen (CH)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

CARTIER INTERNATIONAL N.V.
Scharlooweg 33
Curaçao (CW)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.14

Англ.Pill boxes, watch, jewellery and cigarette boxes and cases, cuff links, ashtrays, candelabra, insignias, household trays, powder compacts, salt shakers, coffee and tea sets, sugar bowls, all these goods made of precious metals or plated therewith; jewellery, precious stones, chronometers, watches and clocks.

(822)
Базова реєстрація
BX, 19.09.2000, 675802
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
BX, 19.09.2000, 675802
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AT · CH · CN · CZ · DE · DK · ES · FR · GB · GR · IT · JP · LI · MA · MC · PL · PT · RU · SE · SG · TR · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · SG