Міжн. реєстрація № 762294 fbПоширити

(540)
Зображення знака
DOXI-HEM
(151)
Дата реєстрації
02.08.2001
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
02.08.2031
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Hemofarm A.D.
farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
bb, Beogradski put
26300 Vršac (RS)

(740)
Ім'я та адреса представника

MSA IP - Milojevic,
Sekulic and Associates
Karadjordjeva 65
11000 Belgrade (RS)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

HEMOFARM Koncern A.D.
farmaceutsko-hemijska industrija
bb, Beogradski put
Vrsac (RS)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings, material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

(822)
Базова реєстрація
YU, 22.03.2001, 43259
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
GE
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AM · AZ · MD · RU