Міжн. реєстрація № 772738 fbПоширити

(540)
Зображення знака
MATADOR WinterRain
(151)
Дата реєстрації
13.12.2001
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
13.12.2011
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
SK-020 01 Púchov (SK)

(740)
Ім'я та адреса представника

Ing. Mária Fajnorová
Fajnorova Bachrata & Partners
Krasovkeho 13
SK-851 01 Bratislava (SK)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

MATADOR RUBBER, s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
Púchov (SK)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.12

Англ.Tyres, pneumatic tyres.

(822)
Базова реєстрація
SK, 13.12.2001, 197 464
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
SK, 28.06.2001, 1976-2001
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
DK · EE · FI · LT · NO · SE
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · BG · BX · BY · CH · CZ · DE · FR · HR · HU · IT · LV · MD · PL · RO · RU · SI · UA