Міжн. реєстрація № 783944 fbПоширити

(540)
Зображення знака
VITALUX AREDS
(151)
Дата реєстрації
17.07.2002
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
12.09.2003
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Novartis AG
CH-4002 Basel (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Cosmetics.

Кл.05

Англ.Pharmaceutical products, dietetic substances, vitamins.

Кл.42

Англ.Scientific and technological services and also research and design services relating thereto; industrial analyses and research services; computer and software design and development; legal services.

(822)
Базова реєстрація
CH, 05.07.2002, 501189
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 05.07.2002, 501189
(831)
Зазначено відповідно до Мадридської Угоди
CN · UA
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
JP · TR