Міжн. реєстрація № 791465 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 791465: DUBSTER
(151)
Дата реєстрації
07.10.2002
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
07.10.2012
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

H & M Hennes & Mauritz AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
SE-106 38 Stockholm (SE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Advokatfirman Lindahl KB
P.O. Box 1766
SE-111 87 Stockholm (SE)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

H & M Hennes & Mauritz AB
Stockholm (SE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.14

Англ.Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.

Кл.18

Англ.Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

Кл.25

Англ.Clothing, footwear, headgear.

(821)
Базова заявка
SE, 13.09.2002, 2002/05835
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · BG · BY · CN · CZ · EE · HU · JP · LT · LV · PL · RO · RU · SI · TR · UA