Міжн. реєстрація № 791986 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 791986: SEZ
(151)
Дата реєстрації
08.11.2002
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
08.11.2032
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

SEZ Krompachy, a.s.
Hornádska 1
SK-053 42 Krompachy (SK)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.07

Франц.Régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres.

Кл.09

Франц.Coupe-circuit; interrupteurs; conjoncteurs; capteurs optiques, magnétiques et électriques; relais électriques; minuteries (à l'exception de celles pour l'horlogerie); résistances électriques; rhéostats; armoires de distribution (électricité); caisses de distribution (électricité); boîtes de jonction (électricité); redresseurs de courant; instruments d'alarme; compteurs; prises de courant.

(822)
Базова реєстрація
SK, 08.11.2002, 200 753
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
SK, 10.06.2002, 1756-2002
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CZ · UA