Міжн. реєстрація № 799280 fbПоширити

(540)
Зображення знака
PFANNER
(151)
Дата реєстрації
04.03.2003
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
04.03.2023
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Pfanner Holding AG
Alte Landstrasse 10
A-6923 Lauterach (AT)

(740)
Ім'я та адреса представника

Puchberger & Partner Patentanwälte
Reichsratsstraße 13
A-1010 Wien (AT)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Hermann Pfanner Getränke
Gesellschaft mbH
Alte Landstrasse 10
Lauterach (AT)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Dietetic beverages adapted for medical purposes.

Кл.30

Англ.Tea and tea-based beverages; iced tea.

Кл.32

Англ.Mineral water and aerated water and other non-alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

Кл.33

Англ.Alcoholic beverages (except beer).

(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
, ,
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · CA · DK · EE · FI · GE · GH · GR · IL · IS · JP · LT · NO · SE · SY · TR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · AM · AZ · BA · BG · BX · BY · CH · CN · CZ · DE · DZ · EG · ES · FR · HR · HU · IT · LI · LV · MA · MD · ME · MK · PL · PT · RO · RS · RU · SI · SK · UA