Міжн. реєстрація № 807335 fbПоширити

(540)
Зображення знака
WESTLAND
(151)
Дата реєстрації
29.05.2003
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
29.05.2013
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostyou
"ECHTERI"
str. 1, 48-50, Ozerkovskaya naberejnava
RU-113054 MOSKVA (RU)

(740)
Ім'я та адреса представника

Grounina Alla E.
Case postale 15, G-165
RU-121165 MOSKVA (RU)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.14

Англ.Clocks, watches, pendulum clocks, electric clocks, fireplace timepieces; cases for timepieces; chronometric instruments.

(822)
Базова реєстрація
RU, 10.04.1997, 151373
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EE · LT
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BY · KZ · LV · UA