Міжн. реєстрація № 813080 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг № 813080: MONET
(151)
Дата реєстрації
17.07.2003
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
17.07.2013
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Društvo za pružanje usluga javnih
mobilnih telekomunikacija
"MONET", d.o.o.
81000 Bulevar Lenjina 3 (ME)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Blue Pantone 287C (100%C, 70%M, 15%K) and orange Pantone 1375C (100%Y, 55%M).

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.37

Англ.Construction; repairs; installation services.

Кл.38

Англ.Telecommunications.

Кл.41

Англ.Training services, preparation of training.

Кл.42

Англ.Scientific and technological services, research and drawing up of projects for the said services; design and development of computer hardware and software; industrial analysis services.

(822)
Базова реєстрація
YU, 17.07.2003, 46049
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
YU, 15.04.2003, Z-465/03
(831)
Зазначено відповідно до Мадридської Угоди
DZ
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EE · GE · LT · UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · BA · BG · BX · BY · CH · CN · CU · CZ · DE · EG · ES · FR · HR · HU · IT · KG · KP · KZ · LI · MA · MC · MD · MK · MN · PL · PT · RO · RU · SD · SI · SK · SM · TJ · UA · VN