Міжн. реєстрація № 826776 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Hotelgoogle
(151)
Дата реєстрації
26.01.2004
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
03.12.2004
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Global Hotelindex AG
Stanserstrasse 7
CH-6360 Stansstad (CH)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.35

Англ.Tourism advertising of all types, including by means of electronic communications; services in the tourist sector, namely provision of information for advertizing and sales purposes by means of media in print and electronic form and also via telecommunications networks; business management; commercial administration.

Кл.38

Англ.Telecommunications; providing access to databanks and information via the Internet.

(822)
Базова реєстрація
CH, 11.09.2003, 517871
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 11.09.2003, 517871
(831)
Зазначено відповідно до Мадридської Угоди
AL · AT · BA · BX · BY · CN · CU · CZ · DE · DZ · EG · ES · FR · HR · HU · IT · KE · KP · LI · LV · MA · MC · PL · PT · RO · RU · SI · SK · UA · VN
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · DK · FI · GB · GR · IE · JP · KR · NO · SE · SG · TR
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IE · SG