Міжн. реєстрація № 827205 fbПоширити

(540)
Зображення знака
VITA Easyshade
(151)
Дата реєстрації
27.06.2003
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
27.06.2033
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

dompatent von Kreisler Selting Werner -
Partnerschaft von Patentanwälten und
Rechtsanwälten mbB
Deichmannhaus am Dom,
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.10

Англ.Dental spectral analysis apparatus and instruments for measuring optical properties of teeth and other dental objects and materials.

(822)
Базова реєстрація
DE, 09.05.2003, 303 15 965.0/10
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
DE, 26.03.2003, 303 15 965.0/10
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · FI · JP · NO · SE · TR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · BX · CH · CN · EG · ES · FR · HU · IT · PL · RO · RU · SI