Міжн. реєстрація № 847880 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 847880: Reala
(151)
Дата реєстрації
18.04.2005
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
18.04.2015
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

AKTSIONERNO DROUJESTVO "AROMA"
Oulitsa "Kiril Blagoev" 10
BG-1271 SOFIA (BG)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Франц. Blanc, rouge, rouge foncé.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Франц.Teintures pour cheveux, colorants pour la toilette, cosmétiques, masques de beauté, lotions capillaires, shampooings.

(822)
Базова реєстрація
BG, 18.04.2005, 51210
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BA · CZ · HR · HU · KZ · MK · PL · RO · RU · SI · SK · UA