Міжн. реєстрація № 884397 fbПоширити

(540)
Зображення знака
CROSSMEDIKA
(151)
Дата реєстрації
27.04.2006
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
27.04.2026
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

RIVOPHARM S.A.
Centro Insema
CH-6928 Manno (CH)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Pharmaceutical and veterinary products; sanitary products for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants.

(822)
Базова реєстрація
CH, 19.12.2005, 545407
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 19.12.2005, 545407
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
DK · EE · FI · GB · GR · IE · NO · SE
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · BX · CY · CZ · DE · ES · FR · HU · IT · LI · MC · PL · PT · RO · SI · SK · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IE