Міжн. реєстрація № 892037 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 892037: Lemi
(151)
Дата реєстрації
05.10.2005
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
05.10.2025
(270)
Мова заявки
Англійська
(750)
Адреса для листування

BRUSAFERRI & C. S.R.L.
Strada Provinciale, 6
I-26011 CASALBUTTANO (CR) (IT)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

BRUSAFERRI & C. S.R.L.
Viale Premuda, 14
I-20129 MILANO (MI) (IT)

(740)
Ім'я та адреса представника

ING. MARI MARCO GIOVANNI
C/o ING. MARI & C.SRL
Via Garibotti, 3
I-26100 CREMONA (IT)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Electrical apparatus and instruments, namely for cosmetic use.

Кл.10

Англ.Surgical, medical, dental apparatus and instruments, namely adjustable beds, chairs and stools for surgical, medical, aesthetic and physiotherapeutic use, accessories for the aforementioned; furniture for medical treatment, instrument-carrying trolleys and specific furniture for medical use.

Кл.20

Англ.Furniture for hygienic and cosmetic treatment, namely beds, chairs, stools and instrument-carrying trolleys.

(822)
Базова реєстрація
IT, 05.10.2005, 977889
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
IT, 03.05.2005, CR2005C000059
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · DK · EE · GB · GE · GR · IE · IS · JP · KR · LT · NO · SE · SG · TR · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AM · AT · BA · BG · BX · BY · CH · CN · CY · CZ · DE · EG · ES · FR · HR · HU · IR · KZ · LV · MA · ME · PL · PT · RO · RS · RU · SI · SM · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IE · SG · US