Міжн. реєстрація № 893970 fbПоширити

(540)
Зображення знака
KERALIGHT
(151)
Дата реєстрації
06.07.2006
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
06.07.2016
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 PARIS (FR)

(740)
Ім'я та адреса представника

L'OREAL
Département International des Marques
63-65 rue Henri Barbusse
F-92585 Clichy (FR)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Shampoos; gels, mousses, balms and products in the form of aerosols for hair care and hair styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair waving and hair setting products.

(821)
Базова заявка
FR, 17.01.2006, 06 3 403 728
(822)
Базова реєстрація
FR, 23.06.2006, 06 3 403 728
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
FR, 17.01.2006, 06/3.403.728
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · JP · NO · SG · TR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BG · BY · CH · CN · EG · HR · LI · MA · MC · ME · RO · RS · RU · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
SG