Міжн. реєстрація № 925985 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Flori Lift
(151)
Дата реєстрації
02.03.2007
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
02.03.2027
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

SOCIETE DE RECHERCHE
COSMETIQUE S.A.R.L.
4, place de Paris
L-2314 Luxembourg (LU)

(740)
Ім'я та адреса представника

ATOUT PI LAPLACE
None
Immeuble Visium,
22 avenue Aristide Briand
Arcueil Cedex
F-94117 (FR)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE
S.A.R.L.
7A, rue Robert Stümper
Luxembourg (LU)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Cosmetics, essential oils, soaps, cleansing milk for toilet purposes; bath salts, not for medical purposes; creams, gels, milks, lotions, masks, pomades, powders and cosmetic preparations for skin care; anti-wrinkle cosmetics; sun block preparations; cosmetic suntan preparations; cosmetic aftersun products; cosmetic products for lip care; cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic bath preparations; depilatories; hair sprays and lotions, shampoos; nail varnish; make-up, foundation, make-up and make-up removing products.

(822)
Базова реєстрація
FR, 02.03.2007, 06 3 452 687
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
FR, 26.09.2006, 06 3 452 687
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · DK · EE · FI · GB · GR · IE · JP · KR · LT · NO · SE · SG · TR · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · AT · AZ · BG · BX · CH · CN · CY · CZ · DE · DZ · EG · ES · HR · HU · IR · IT · KZ · LV · MA · MC · PL · PT · RO · RU · SI · SK · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IE · SG · US