Міжн. реєстрація № 926052 fbПоширити

(540)
Зображення знака
GOOGLE
(151)
Дата реєстрації
16.08.2006
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
16.08.2026
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 (US)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 (US)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.36

Англ.Charitable fundraising; providing grants to charitable organizations; financial services; financial transaction processing services; payment and billing services.

Кл.38

Англ.Telecommunication services; data transmission and reception services via telecommunication means; electronic exchange of voice, data, and graphics accessible via computer and telecommunication networks; providing multiple-user access to a global computer information network; internet cafe services, namely, providing telecommunications connections to the internet in a cafe environment; bulletin board and discussion group services; electronic mail services; workgroup communications services over computer networks; instant messaging services; voice of IP (VoIP) services; computer communication services; wireless communication services; mobile phone communication services.

(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
US, 02.03.2006, 78828053
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AG · AL · AM · BG · BH · BT · BY · CH · CU · GE · IR · IS · JP · KE · KG · KP · KR · LI · LS · MA · MC · MD · ME · MK · MN · MZ · NA · NO · RO · RS · RU · SG · SL · SZ · TM · TR · UA · VN · ZM
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
MZ · SG