Міжн. реєстрація № 930118 fbПоширити

(540)
Зображення знака
TRIFORS
(151)
Дата реєстрації
12.06.2007
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
12.06.2027
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

TENACHEM, SIA
Spodribas iela 3
LV-3701 Dobele (LV)

(740)
Ім'я та адреса представника

Vladimirs ANOHINS,
Aģentūra "TRIA ROBIT"
Vīlandes iela 5
LV-1010 Rīga (LV)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

TENAX, SIA
Spodrības iela 1
Dobele (LV)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.17

Франц.Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

Кл.19

Франц.Matériaux de construction non métalliques utilisés pour l'étanchéité.

(822)
Базова реєстрація
LV, 20.12.1997, M 39 289
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BY · UA