Міжн. реєстрація № 951144 fbПоширити

(540)
Зображення знака
BIOGEN
(151)
Дата реєстрації
14.12.2007
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
14.12.2027
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Dr. BABOR GmbH & Co. KG
Neuenhofstraße 180
52078 Aachen (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

BAUER WAGNER PRIESMEYER
Patent- und Rechtsanwälte
Grüner Weg 1
52070 Aachen (DE)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Dr. Babor GmbH & Co.
Neuenhofstrasse 180
Aachen (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Bleaching preparations and other substances for laundry use; polishing and scouring preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

(822)
Базова реєстрація
DE, 16.10.1997, 2 103 868/03
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · DK · GB · GR · JP · NO · SE · SG · TR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BX · CN · CZ · ES · FR · HR · IR · IT · LV · MA · ME · NA · PT · RO · RU · SI · SK · SZ
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · SG