Міжн. реєстрація № 963135 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 963135: SEZ
(151)
Дата реєстрації
10.10.2007
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
10.10.2017
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

SEZ, a.s.
M. R. Štefánika 1831/46
SK-026 19 Doln Kubín (SK)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Terminals (electricity); connectors; distribution boxes (electricity); distributors; distribution cabinets for electricity; junction sleeves for electric cables; electric couplings; junction boxes (electricity); electrical connections; wire connectors (electricity); electrical outlets and other electricity connections; electrical outlets for lighting.

Кл.11

Англ.Electric lamps; lamp mantles.

Кл.35

Англ.Retail sales services for electrical installation equipment; advertising.

(822)
Базова реєстрація
SK, 08.09.2005, 211033
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
TR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CN · HR · PL · RO · RS · UA