Міжн. реєстрація № 978235 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг № 978235: Zico Germany
(151)
Дата реєстрації
12.08.2008
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
12.08.2028
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

"Zico" Zimmermann GmbH & Co. KG
Rosentalstrasse 10-14
42899 Remscheid (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

RIEDER & PARTNER
Patentanwälte - Rechtsanwalt
Corneliusstraße 45
42329 Wuppertal (DE)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Red, grey, white, black.

(526)
Дискламація

Англ. Germany.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.07

Англ.Machine parts for butcher apparatus.

(822)
Базова реєстрація
DE, 30.05.2008, 30 2008 020 161.4/07
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
DE, 28.03.2008, 30 2008 020 161.4/07
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · EM · GE · IS · JP · KR · NO · SG · TR · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · BA · BY · CH · EG · HR · IR · MK · RS · RU · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
SG · US