Міжн. реєстрація № 982051 fbПоширити

(540)
Зображення знака
SILENCE
(151)
Дата реєстрації
01.10.2008
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
01.10.2028
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Omega Pharma
Innovation & Development NV
Venecoweg 26
B-9810 NAZARETH (BE)

(740)
Ім'я та адреса представника

OMEGA PHARMA IP
Venecoweg 26
B-9810 Nazareth (BE)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

CHEFARO IRELAND LTD
Farnham Drive,
Finglas Road
DUBLIN 11 (IE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Pharmaceutical preparations namely products used for preventing snoring, products used for regulating sleep cycles, products for improving sleep quality, cough and cold remedies, products used for preventing stress; sanitary products for medical use and for intimate hygiene; dietetic substances for medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; food supplements for medical use, dermatological preparations.

(822)
Базова реєстрація
FR, 05.09.2008, 08 3 566 256
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
FR, 01.04.2008, 08 3 566 256
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · NO · TR · UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AM · CH · LI · MC · RU · SM · VN