Міжн. реєстрація № 983959 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 983959: Vivien CARON
(151)
Дата реєстрації
29.09.2008
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
29.09.2018
(270)
Мова заявки
Англійська
(750)
Адреса для листування

Otto (GmbH & Co KG)
RK-GR, Nicola Franzky
Werner-Otto-Straße 1-7
22179 Hamburg (DE)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Otto (GmbH & Co KG)
Werner-Otto-Straße 1-7
22179 Hamburg (DE)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Otto (GmbH & Co KG)
Wandsbeker Straße 3-7
Hamburg (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.14

Англ.Jewellery, precious stones; clocks and chronometric instruments.

Кл.18

Англ.Leather and imitations of leather as well as goods thereof, as included in this class; travelling bags and suitcases.

Кл.25

Англ.Clothing, footwear, headgear.

(822)
Базова реєстрація
DE, 10.03.2003, 302 60 696.3/25
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM · TR · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BA · BY · CH · HR · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
US