Свідоцтво на торговельну марку № 312770 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 312770 (заявка m202019518): pay systems; paysystems
(111)
Номер свідоцтва
312770
(210)
Номер заявки
m202019518
(151)
Дата реєстрації знака
19.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.09.2030
(220)
Дата подання заявки
21.09.2020
(441)
Дата публікації заявки
20.10.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.01.2022, бюл. № 3/2022
(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРКАРТ»;
Вул. Євгена Сверстюка, 11, корп. Б, м. Київ, 02002 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРКАРТ»;
Вул. Євгена Сверстюка, 11, корп. Б, м. Київ, 02002 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Падалка Костянтин Вікторович;
Вул. Івана Франка, 22-24, оф. 31, м. Київ, 01054

(750)
Адреса для листування

АО «КВАДРА ПРАВО», Падалка К. В.;
Вул. Івана Франка, 22-24, оф. 31, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Обладнання для обробляння інформації; комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення записане; магнітні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати; рахувальні машини; банкомати; апарати для обробляння інформації; аудіоінтерфейси; блоки пам'яті комп'ютера; відеоекрани; зчитувачі (обладнання для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; зчитувачі QR-кодів; ідентифікаційні картки магнітні; інтерактивні сенсорні термінали; інтерфейси для комп'ютерів; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; кодовані магнітні картки; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; машини для рахування і сортування грошей; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію жетонами; мікропроцесори; монітори (комп'ютерне апаратне забезпечення); планшетні комп'ютери; комп'ютерні програмні додатки завантажні; пристрої для виписування рахунків; сканери (обладнання для обробляння інформації); файли зображувальні завантажні; цифрові табло; чипи (інтегральні схеми). 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; вивчання ринку; виписування рахунків; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування підприємницькою діяльністю; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги щодо комерційного посередництва; послуги з порівнювання цін; послуги із заповнювання податкової декларації; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; телемаркетингові послуги; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги. 

Кл.36:

Фінансові послуги, а саме операції з приймання коштів та подальший їх переказ без відкриття рахунків; обмінювання грошей, а саме: розповсюджування електронних грошей, обмінні операції з електронними грошима та приймання електронних грошей в обмін на кошти у готівковій/безготівковій формі; обробляння платежів за дебетовими та кредитними картками, а саме послуги щодо здійснення переказу коштів, що включають в себе зберігання, обробляння та передавання інформації, з використанням електронних платіжних засобів; фінансове інформування, а саме інформування шляхом зберігання, обробляння та передавання інформації, що пов'язана з переказом коштів. 

Кл.42:

Електронне зберігання даних; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SaaS). 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 17894 (заявка 97082615): укркарт
*17894 97082615
Свідоцтво торговельну марку № 234650 (заявка m201611634): укркарт; оператор платіжних сервісів
*234650 m201611634
Свідоцтво торговельну марку № 99003 (заявка m200705159): ykpkapt; укркарт
*99003 m200705159
Свідоцтво торговельну марку № 227166 (заявка m201511664): ukrcard
*227166 m201511664