Заявка на торговельну марку № 2003065650 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 2003065650: каптоприл-авант; каптоприл авант; каптоприл-abaht; каптоприл-abaht
(210)
Номер заявки
2003065650
(220)
Дата подання заявки
02.06.2003
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «АВАНТ»;
Просп. Червоних Козаків, ###, м. Київ, ###, 04073 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

«Слободянюк та партнери»; Слободянюк О. В.;
А/с 338, м. Київ, 150, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати 

Кл.35:

Рекламування фармацевтичних препаратів; рекламування фармацевтичних препаратів через комп'ютерну мережу 

Кл.44:

Фармацевтичне консультування 

Інші торговельні марки цього власника