Свідоцтво на знак № 108340 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 108340 (заявка m200707535): сіб

108340

m200707535

25.06.2009

10.05.2017

10.05.2007

25.06.2009, бюл. № 12/2009

зелений; білий;

Горкун Сергій Іванович;
Вул. Тарасівська, 6, с. Крюківщина, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08136 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

Агентство патентного повіреного «ВЕПОЛЬ», Боруха Л. Л.;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; брокерські операції, пов'язані з іпотеками; брокерська і дилерська діяльність з цінними паперами; випускання цінних паперів; випускання фінансових векселів; взаємні безготівкові розрахунки; вкладання коштів; доброчинство фінансове; довгострокове наймання (лізингування, орендування) нерухомого майна і земельних ділянок; експертування податкове; експертна оцінка об'єктів нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та земельних ділянок; житлове інвестування; житлове керування; житлові контори; збирання наймової плати; залучання іноземних інвестицій; зберігання цінностей; зберігання цінних паперів; інформування і консультування фінансове; інформування страхове; інвестиційна діяльність; інвестиційне та проектне фінансування; керування фінансове; керування нерухомим майном; керування інвестиційними фондами і кооперативними інвестиційними фондами; керування операціями з цінними паперами; керування залученими коштами; кредити під заставу; консультування щодо страхування; консультування щодо нерухомості; митне посередництво; надавання кредитів; надавання фінансових позик; наймання (орендування) житла, квартир, приміщень, торговельних площ, офісів, контор, земельних ділянок; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); операції з векселями; операції з цінними паперами; послуги у поручництві; послуги щодо капіталовкладень; послуги щодо залучання фінансування; позичання під заставу; послуги щодо розробляння інвестиційних проектів та інвестиційних програм; посередницькі послуги щодо цінних паперів; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; сприяння продажеві нерухомого майна; створювання взаємних фондів; страхове посередництво; фінансування; фінансові відрахування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансування експортно-імпортних операцій; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансове оцінювання бізнесу, цінних паперів та майнових прав 

Схожі торговельні марки