Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 315764 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 315764 (заявка m202006992): cecs; clear energy charging station; с
(111)
Номер свідоцтва
315764
(210)
Номер заявки
m202006992
(151)
Дата реєстрації знака
02.03.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
09.04.2030
(220)
Дата подання заявки
09.04.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
02.03.2022, бюл. № 9/2022
(731)
Заявники

Зацерковний Юрій Дмитрович;
Вул. Панаса Мирного, ###, кв. ###, м. Хмельницький, 29027 (UA)

(732)
Власники

Зацерковний Юрій Дмитрович;
Вул. Панаса Мирного, ###, кв. ###, м. Хмельницький, 29027 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Івченко Олег Андрійович;
А/с 9, вул. Метробудівська, 14/12, м. Київ, 03065

(750)
Адреса для листування

Івченко Олег Андрійович;
А/с 9, вул. Метробудівська, 14/12, м. Київ, 03065 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Встановлювання і ремонтування електроприладів; заряджання батарей транспортних засобів; заряджання електричних транспортних засобів; миття транспортних засобів; полірування транспортних засобів; послуги електриків; послуги з ремонтування транспортних засобів у разі поломки; ремонтування електропередавальних ліній; технічне обслуговування транспортних засобів; усування завад в електричному устаткованні; чищення транспортних засобів.