Свідоцтво на торговельну марку № 296582 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 296582 (заявка m201915007): атлант; медико-реабілітаційний центр
(111)
Номер свідоцтва
296582
(210)
Номер заявки
m201915007
(151)
Дата реєстрації знака
21.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.06.2029
(220)
Дата подання заявки
24.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.04.2021, бюл. № 16/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; синій; сірий; білий; чорний;

(731)
Заявники

Казакевич Віталій Володимирович;
Вул. Уварова, 4, кв. 102, м. Херсон, 73027 (UA)

(732)
Власники

Казакевич Віталій Володимирович;
Вул. Уварова, 4, кв. 102, м. Херсон, 73027 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

«ГРЕЙДС ПАТЕНТ»;
А/с 210, м. Херсон, 73000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Акушерські послуги; консультування щодо здоров'я; масаж; медична допомога; медичне доглядання; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; медичне сестринське доглядання; паліативна допомога; пластична хірургія; послуги лікарень; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; послуги окулістів; послуги психологів; послуги щодо виправляння дефектів мови; послуги щодо запліднювання in vitro; реабілітація наркозалежних пацієнтів; стоматологічні послуги; терапевтичні послуги; фармацевтичне консультування; фізіотерапія 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 279807 (заявка m201819480): медицинский центр атлант
*279807 m201819480