Свідоцтво на торговельну марку № 302137 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302137 (заявка m201922475): rain systems
(111)
Номер свідоцтва
302137
(210)
Номер заявки
m201922475
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.07.2029
(220)
Дата подання заявки
18.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; білий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙНСИСТЕМС»;
Вул. Рахманінова, 30/13, кв. 56, м. Київ, 03164 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙНСИСТЕМС»;
Вул. Рахманінова, 30/13, кв. 56, м. Київ, 03164 (UA)

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙНСИСТЕМС»;
Вул. Рахманінова, 30/13, кв. 56, м. Київ, 03164 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з порівнювання цін; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги рекламних агентств; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу металевих матеріалів для будівель і конструкцій,; перемісних будівельні конструкцій металевих,; дрібних металевих виробів,; будівельних та конструкційних матеріалів неметалевих,; труб жорстких будівельних неметалевих,; перемісних будівельних конструкцій неметалевих; послуги щодо роздрібного продажу металевих матеріалів для будівель і конструкцій,; перемісних будівельні конструкцій металевих,; дрібних металевих виробів,; будівельних та конструкційних матеріалів неметалевих,; труб жорстких будівельних неметалевих,; перемісних будівельних конструкцій неметалевих; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 292879 (заявка m201826442): honey rain filtration system
*292879 m201826442
Kärcher Rain System
Свідоцтво торговельну марку № 101323 (заявка m200716694): brain; systems; rail
*101323 m200716694
Свідоцтво торговельну марку № 119368 (заявка m200812540): rainbow; play systems,inc.; fine residential play equipment
*119368 m200812540
MACO RAIL SYSTEM