Заявка на торговельну марку № m202409529 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202409529: m24; м24
(210)
Номер заявки
m202409529
(220)
Дата подання заявки
13.05.2024
(441)
Дата публікації заявки
21.05.2024
(731)
Заявники

Цюрко Богдан Орестович;
Вул. Андрія Верхогляда, ###, кв. ###, м. Київ, 01103 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Кравчук Анна Борисівна;
А/с 211, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги для направляння до лікарів за спеціалізацією; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аудит підприємницької діяльності; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення медичних записів та документів; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з управління підприємницькою діяльністю, пов'язані з франчайзингом; консультування з організовування підприємницької діяльності; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, промо-акцій, медіа-акцій, опитувань, конкурсів і презентацій на комерційні або рекламні потреби; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю за моделлю франчайзингу; послуги дорадчі для керування підприємницькою діяльністю; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги у сфері підприємницької діяльності щодо пошуку ділових партнерів; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги. 

Кл.41:

Влаштовування і проведення конференцій у галузях медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію; влаштовування і проведення навчальних форумів у галузях медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять у галузях медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію (навчання); влаштовування і проведення семінарів у галузях медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію; влаштовування і проведення симпозіумів у галузях медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію; забезпечування навчання та екзаменування у навчанні у галузях медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, з метою атестації; навчання з передавання ділових знань та ноу-хау у галузях медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію; навчання індивідуальне у галузях медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію; написання текстів з питань медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію; передавання ноу-хау у галузях медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію (навчання); перепідготовка професійна у галузях медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію; послуги мультимедійних бібліотек, що містять тексти та мультимедійні матеріали з питань медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію; практичне навчання у галузях медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію (демонстрування); професійне орієнтування у галузях медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів з питань медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, у режимі онлайн; публікування книжок з питань медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію; публікування текстів з питань медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, крім рекламних; створювання подкастів з питань медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію; створювання радіо- і телевізійних програм з питань медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію; створювання фільмів з питань медицини та медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, крім рекламних. 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; аналізування води; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; досліджування в косметології; досліджування в медицині; досліджування в радіології; досліджування в техніці; досліджування в хімії; досліджування наукові у сфері генетики; досліджування патологоанатомічні на судово-експертні потреби; досліджування у сфері технологій штучного інтелекту; досліджування у сфері фізики; електронне зберігання даних; забезпечування віртуальними комп'ютерними системами через хмарне обчислювання; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для викарбовування невзаємозамінних токенів (NFT) в режимі онлайн; інжиніринг; інжиніринг нейроморфний; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; калібрування (вимірювання); клінічні випробовування; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування технологічне; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; контролювання якості; культивування клітин для наукових досліджень; написання комп'ютерних кодів; наукові досліджування; науково-технічне експертування (інжиніринг); обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; платформа як послуга (PaaS); послуги з комп'ютерного програмування для обробляння інформації; послуги з обслуговування інформаційних технологій (ІТ) (пошук та усунення несправностей програмного забезпечення); послуги з програмної інженерії для обробляння інформації; послуги з технологічного консультування щодо цифрової трансформації; послуги наукових лабораторій; послуги фахівців з хімії; проведення досліджень технічних проєктів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проєктування комп'ютерних систем; проєктування комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування вебсайтів для інших; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); хімічний аналіз. 

Кл.44:

Медичні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей або тварин; виготовляння фармацевтами ліків за рецептами; голкотерапія; діагностування порушень зору; імплантація волосся; консультування медичне для осіб з інвалідністю; консультування фармацевтичне; консультування щодо здоров'я; консультування щодо охорони здоров'я на робочому місці; консультування в галузі медичної візуалізації, включаючи рентген, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію; лікування медикаментозне з використанням культивованих клітин; масаж; медична допомога; медичне доглядання; медичне сестринське доглядання; медичний скринінг; моніторинг медичних даних дистанційний для медичного діагностування та лікування; обстеження медичне; огляд медичний з метою карантинного контролю; паліативна допомога; пластична хірургія; послуги акушерів; послуги альтернативної медицини; послуги банку живих тканин; послуги банку крові; послуги банку культивованих клітин для медичної трансплантації; послуги будинків сестринського догляду; послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послуги з ароматерапії; послуги з вакцинування; послуги з питань психічного здоров'я; послуги з післяпологового доглядання; послуги з сестринського догляду вдома; послуги лікарень; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; послуги оздоровчих закладів; послуги окулістів; послуги оптометричні; послуги профілакторіїв; послуги психологів; послуги регенеративної медицини; послуги рентгенолаборантів; послуги санаторіїв; послуги стоматологічні; послуги телемедицини; послуги хоспісів; послуги щодо аквакультури; послуги щодо виправляння дефектів мови; послуги щодо запліднювання in vitro; послуги щодо штучного запліднювання внутрішньоматкового; прокат медичного обладнання; прокат санітарного устатковання; прокат хірургічних мікроскопів; прокат хірургічних роботів; реабілітація наркозалежних пацієнтів; рентгенологічні послуги; терапевтичні послуги; фізіотерапія; хіропрактика. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 261712 (заявка m201813108): telemed24; telemed 24; m24; м24
*261712 m201813108
Свідоцтво торговельну марку № 186057 (заявка m201303546): m24; м24
*186057 m201303546