Свідоцтво на знак № 106897 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 106897 (заявка m200801969): кп; капіталь правіс; юридичне об'єднання; обєднання
(111)
Номер свідоцтва
106897
(210)
Номер заявки
m200801969
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
06.02.2018
(151)
Дата реєстрації знака
12.05.2009
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
05.02.2018
(220)
Дата подання заявки
05.02.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.05.2009, бюл. № 9/2009
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; темно-синій (синя сталь);

(731)
Заявники

Терещенко Володимир Олексійович;
Вул. Щусєва, 12, кв. 36, м. Київ, 04060 (UA)

(732)
Власники

Терещенко Володимир Олексійович;
Вул. Щусєва, 12, кв. 36, м. Київ, 04060 (UA)

(740)
Довірена особа

Мироненко Світлана Миколаївна;
Вул. Лисківська, 30, кв. 121, м. Київ, 02097

(750)
Адреса для листування

Мироненко Світлана Миколаївна;
Вул. Лисківська, 30, кв. 121, м. Київ, 02097 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Аналізування фінансове; випускання цінних паперів; збирання коштів до добродійного фонду; доброчинство фінансове; експертування податкове; наймання (орендування) житла; житлові контори; посередництво у забезпечуванні житлом; збирання пожертв; фінансове інформування; фінансове консультування; фінансове консультування щодо страхування; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; послуги (фінансові) щодо ліквідування фірм; агентства нерухомого майна; митне посередництво; оцінювання нерухомого майна; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги у поручництві; страхове посередництво; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Кл.45:

Послуги арбітрів; консультування щодо безпеки; детективні (розшукові) агентства; реєстрування доменних імен (правничі послуги); забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); правниче досліджування; послуги щодо судового процесу; послуги щодо усиновлювання; шлюбні агентства 

Інші торговельні марки цього власника