Свідоцтво на торговельну марку № 312777 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 312777 (заявка m202106013): nebo dental clinic
(111)
Номер свідоцтва
312777
(210)
Номер заявки
m202106013
(151)
Дата реєстрації знака
19.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.03.2031
(220)
Дата подання заявки
16.03.2021
(441)
Дата публікації заявки
02.04.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.01.2022, бюл. № 3/2022
(731)
Заявники

Чмола Михайло Ярославович;
Вул. Низинна, 4, кв. 106, м. Львів, 79052 (UA)

(732)
Власники

Чмола Михайло Ярославович;
Вул. Низинна, 4, кв. 106, м. Львів, 79052 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Соловйова Наталія Валеріївна (№ 200);
Вул. Панаса Мирного, 10, оф. 2, м. Київ, 01011

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентне агентство «ОМІ-ПАТ»;
Вул. Панаса Мирного, 10, оф. 2, м. Київ, 01011 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративні послуги для направляння до лікарів за спеціалізацією; адміністрування програм лояльності для клієнтів; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; виписування рахунків; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних препаратів та товарів стоматологічного призначення; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних препаратів та товарів стоматологічного призначення; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, рекламної інформації щодо послуг, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і замовляти послуги в стоматологічних клініках, за допомогою електронних засобів, в тому числі через веб-сайти; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування. 

Кл.44:

Виготовляння фармацевтами ліків за рецептами; консультування щодо здоров'я; медична допомога; медичне доглядання; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; медичне сестринське доглядання; медичний скринінг; пластична хірургія; послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послуги лікарень; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; прокат медичного обладнання; стоматологічні послуги; терапевтичні послуги; фармацевтичне консультування.