Свідоцтво на знак № 276991 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 276991 (заявка m201909750): parowki; ранчо
(111)
Номер свідоцтва
276991
(210)
Номер заявки
m201909750
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.04.2029
(220)
Дата подання заявки
23.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2020, бюл. № 11/2020
(731)
Заявники

Мелікян Ваге Арменович;
Вул. Веселкова, 3, кв. 44, м. Андрушівка, Житомирська обл., 13401 (UA)

(732)
Власники

Мелікян Ваге Арменович;
Вул. Веселкова, 3, кв. 44, м. Андрушівка, Житомирська обл., 13401 (UA)

(740)
Довірена особа

Крилова Надiя Iванiвна (№ 30);
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054

(750)
Адреса для листування

Крилова Надія Іванівна;
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.29:

Ковбасні вироби 

Інші торговельні марки цього власника