Свідоцтво на торговельну марку № 295507 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295507 (заявка m201910844): leogene; leo gene; леоген; лео ген
(111)
Номер свідоцтва
295507
(210)
Номер заявки
m201910844
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.05.2029
(220)
Дата подання заявки
10.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Макух Галина Василівна;
Вул. Джона Леннона, 35, кв. 32, м. Львів, 79059 (UA)

(732)
Власники

Макух Галина Василівна;
Вул. Джона Леннона, 35, кв. 32, м. Львів, 79059 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Самілів Богдана Миколаївна;
А/с 86, м. Київ, 04074 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Досліджування в бактеріології; досліджування в біології; досліджування в медицині; калібрування (вимірювання); клінічні випробовування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; контролювання якості; наукові досліджування; науково-технічне експертування; послуги наукових лабораторій; послуги фахівців з хімії; хімічний аналіз