Свідоцтво на торговельну марку № 21254 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 21254 (заявка 98072647): decis duplet
(111)
Номер свідоцтва
21254
(210)
Номер заявки
98072647
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
09.07.2008
(151)
Дата реєстрації знака
15.10.2001
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.07.2008
(220)
Дата подання заявки
08.07.1998
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.10.2001, бюл. № 9/2001
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Хьохст Шерінг АгрЕво С. А.;
Лес Алгорітмс, Батімент Талес, Сент-Обін, 91190 Гіф-сур-Іветте, Франція (FR)

(732)
Власники

Хьохст Шерінг АгрЕво С. А.;
Лес Алгорітмс, Батімент Талес, Сент-Обін, 91190 Гіф-сур-Іветте, Франція (FR)

(750)
Адреса для листування

Андрій Володимирович Смертюк;
П/с 3, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Препарати для знищення бур'янів та шкідників; інсектициди,; гербіциди,; фунгіциди 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 21255 (заявка 98072648): децис дуплет
*21255 98072648