Свідоцтво на торговельну марку № 343476 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 343476 (заявка m202205732): mpr
(111)
Номер свідоцтва
343476
(210)
Номер заявки
m202205732
(151)
Дата реєстрації знака
07.02.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.05.2032
(220)
Дата подання заявки
18.05.2022
(441)
Дата публікації заявки
27.05.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.02.2024, бюл. № 6/2024
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «C.H.TPAHCCEPBIC»;
Пров. Хрестовий, ###, оф. ###, м. Київ, 01010 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «C.H.TPAHCCEPBIC»;
Пров. Хрестовий, ###, оф. ###, м. Київ, 01010 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Петренко Сергій Анатолійович;
А/с 189, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.4:

Бензенове паливо; бензин; біопаливо; важкий бензин; гази стверджені (паливо); газойль; газолін; гас; генераторний газ; денатурований спирт; дизельне паливо; добавки нехімічні до моторного палива; етанол (паливо); карбюровані паливні суміші; ксиленове паливо; мазут; мастильні матеріали; мастильно-охолоджувальні рідини; матеріали для розпалювання; мінеральне паливо; моторне масло; моторне паливо; нафта сира або перероблена; нафтове паливо; нафтовий газ; нафтовий етер; паливний газ; паливо; паливо на основі спирту; пальне; спирт (паливо); технічне масло. 

Схожі торговельні марки