Свідоцтво на торговельну марку № 308542 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308542 (заявка m201925141): каберне аскано веллі
(111)
Номер свідоцтва
308542
(210)
Номер заявки
m201925141
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.08.2029
(220)
Дата подання заявки
27.08.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

Моліста Файненс Енд Інвестментс Лтд (Moulista Finance & Investments Ltd);
Офіс 37А, Стадіу Стр., Аглантзіа, П.С. 2103, Нікосія, Кіпр (Office 37A, Stadiou Str., Aglantzia, P.C. 2103, Nicosia, Cyprus) (CY)

(732)
Власники

Моліста Файненс Енд Інвестментс Лтд (Moulista Finance & Investments Ltd);
Офіс 37А, Стадіу Стр., Аглантзіа, П.С. 2103, Нікосія, Кіпр (Office 37A, Stadiou Str., Aglantzia, P.C. 2103, Nicosia, Cyprus) (CY)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Вина; вина виноградні; вина витримані; вина напівсухі; вина напівсухі червоні; вина столові; вина сухі; вина сухі червоні. 

Інші торговельні марки цього власника