Свідоцтво на торговельну марку № 306268 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 306268 (заявка m201925727): real power supply
(111)
Номер свідоцтва
306268
(210)
Номер заявки
m201925727
(151)
Дата реєстрації знака
05.10.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.09.2029
(220)
Дата подання заявки
05.09.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.10.2021, бюл. № 40/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрімекс»;
Вул. Круглоуніверситетська, 2/1, оф. 18, м. Київ, 01024 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.4:

Електрична енергія; паливний газ; паливо; світильний газ.