Свідоцтво на торговельну марку № 343386 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 343386 (заявка m202203575): фармак; памп для дітей щоденна підтримка імунітету з 3-х років
(111)
Номер свідоцтва
343386
(210)
Номер заявки
m202203575
(151)
Дата реєстрації знака
07.02.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.02.2032
(220)
Дата подання заявки
18.02.2022
(441)
Дата публікації заявки
02.03.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.02.2024, бюл. № 6/2024
(731)
Заявники

Акціонерне товариство «ФАРМАК»;
Вул. Кирилівська, ###, м. Київ, 04080 (UA)

(732)
Власники

Акціонерне товариство «ФАРМАК»;
Вул. Кирилівська, ###, м. Київ, 04080 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Долгова Наталія Юріївна;
Вул. Кирилівська, 63, м. Київ, 04080

(750)
Адреса для листування

Долгова Наталія Юріївна;
Вул. Кирилівська, 63, м. Київ, 04080 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; ліки для людей; ліки на медичні потреби; вітамінні препарати; дієтичні речовини, призначені для медичного використання; дієтичні харчові продукти, призначені на медичні потреби; препарати з мікроелементами для людей; препарати з мікроорганізмів для медичного використання. 

Інші торговельні марки цього власника