Свідоцтво на торговельну марку № 308445 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308445 (заявка m201913587): climaguard ecobalance
(111)
Номер свідоцтва
308445
(210)
Номер заявки
m201913587
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.06.2029
(220)
Дата подання заявки
10.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

Гардіан Гласс, ЛЛСі (Guardian Glass, LLC);
2300 Хармон Рд, Оберн Хіллз, Мічиган 48326, Сполучені Штати Америки (2300 Harmon Rd, Auburn Hills, Michigan 48326, USA) (US)

(732)
Власники

Гардіан Гласс, ЛЛСі (Guardian Glass, LLC);
2300 Хармон Рд, Оберн Хіллз, Мічиган 48326, Сполучені Штати Америки (2300 Harmon Rd, Auburn Hills, Michigan 48326, USA) (US)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Петошевіч Діна Анатоліївна;
А/с 147, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.19:

Скло будівельне.