Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 139062 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 139062 (заявка m201102992): metri
(111)
Номер свідоцтва
139062
(210)
Номер заявки
m201102992
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
01.03.2021
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2011
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.02.2021
(220)
Дата подання заявки
28.02.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2011, бюл. № 9/2011
(731)
Заявники

Поляков Максим Валерійович;
Вул. Маршала Чуйкова, ###, кв. ###, м. Запоріжжя, 69121 (UA)

(732)
Власники

ГЛОБАЛ ДІДЖИФАЙД СЕРВІСІС ЛІМІТЕД;
Дімітракі Крістодолу, 5, 3рд флоор, Флет/Офіс 303, 1035, Нікосія, Кіпр (CY)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Тищенко Олена Юріївна;
А/с 60, м. Київ, 04116

(750)
Адреса для листування

Тищенко О.Ю.;
А/с 60, м. Київ, 04116 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; довідки ділові; допомога в керуванні справами; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 класів і замовлянні послуг 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 класів на підприємствах роздрібної та оптової торгівлі,за каталогами,поштою,через мережу інтернет; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ділове; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інформування ділове; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання ділове; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування через комп'ютерну мережу; розвідування ділове; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, інформації щодо товарів 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 класів та послуг 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 класів,що дозволяє зручно купувати товари та замовляти послуги у супермаркетах,торгових центрах,торгових мережах магазинів роздрібної торгівлі,з веб-сторінок і через глобальну комп'ютерну мережу інтернет; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Кл.45:

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; відмикання секретних замків; влаштовування зустрічей; влаштовування релігійних зборів; детективні (розшукові) агентства; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); наглядання за дітьми; наглядання за житлом за відсутності мешканців; наймання (прокат) вогнегасників; наймання (прокат) засобів пожежної сигналізації; наймання (прокат) одягу; наймання (прокат) вечірнього одягу; оглядання багажу для цілей безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; опікування домашніми тваринами; охорона нічна; охорона особиста; охорона цивільна; повертання втрачених речей; послуги арбітрів; послуги крематоріїв; послуги пожежників; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги щодо судового процесу; послуги щодо усиновлювання; похорони; похоронні контори; пошуки зниклих людей; правниче досліджування; реєстрування доменних імен (правничі послуги); розслідування особистого минулого; складання гороскопів; стеження за охоронною сигналізацією; супроводжування; шлюбні агентства. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 136646 (заявка m201000375): metri
*136646 m201000375
Свідоцтво торговельну марку № 313985 (заявка m202002002): phyto metria
*313985 m202002002
Свідоцтво торговельну марку № 295725 (заявка m202015227): ukrmetric
*295725 m202015227
Свідоцтво торговельну марку № 295210 (заявка m202015232): 4metric
*295210 m202015232
Свідоцтво торговельну марку № 237954 (заявка m201710629): metrix grupa apator
*237954 m201710629
Свідоцтво торговельну марку № 185970 (заявка m201218167): matrix; metrix; тв+інтернет; m@trix
*185970 m201218167
CELLU-METRIC
LIPO.METRIC
METRIS