Свідоцтво на знак № 85704 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 85704 (заявка m200606038): omic; оміс; f
(111)
Номер свідоцтва
85704
(210)
Номер заявки
m200606038
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2007
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
13.01.2016
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
25.04.2016
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
25.04.2026
(220)
Дата подання заявки
25.04.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2007, бюл. № 21/2007
(731)
Заявники

Василевський Віктор Якович;
Вул. Іванова, 11/13, кв. 18, м. Харків, 61002 (UA)

(732)
Власники

Василевський Віктор Якович;
Вул. Садова, 9, м. Харків, 61091 (UA)

(740)
Довірена особа

Савран Тетяна Миколаїва;
Пр. Гагаріна, 4, м. Харків, 61125,

(750)
Адреса для листування

ХЦНТЕІ, зав. відділу патентно-інноваційної роботи Савран Т. М.;
Пр. Гагаріна, 4, м. Харків, 61125 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.19:

Будівельні матеріали неметалеві, крім неметалевих будівельних оздоб; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві перемісні споруди; неметалеві пам'ятники 

Кл.40:

Обробляння матеріалів; всі послуги, що включені до 40 класу 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 279058 (заявка m201931763): doors
*279058 m201931763
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 201309 (заявка m201403228): riccardi
*201309 m201403228
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 167979 (заявка m201207150): premium classic; 32
*167979 m201207150
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 168511 (заявка m201207149): premium decor
*168511 m201207149